Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Morele dilemma´s in de sport

Omdat ik wel eens de vraag krijg wat ik allemaal bespreek of dat ik voorbeelden kan geven van morele vragen, dilemma's of ethische kwesties binnen de sport, vind je hieronder een (niet volledig) overzicht van dilemma's die ik langs heb zien komen dan wel heb besproken. In bijvoorbeeld een moreel beraad met een team of individueel. Laatste update: 27-12-2021   Ik hoop dat onderstaande lijst met voorbeelden duidelijk maakt aan welke dilemma's (*) binnen de sportwereld je kunt denken. Wil je meer weten over wat morele vragen precies zijn, dan adviseer ik je dit artikel op Vraagzin.nl te bestuderen. Voor de liefhebber: hieronder vind je allerlei morele dilemma's die om een mening vragen. Om je oordeel. Het zijn geen filosofische vragen naar de inhoud van begrippen (wat is sport, wat is sportiviteit, wat is diversiteit, et cetera). De meeste vragen heb ik trouwens als gesloten vragen voor je geformuleerd. Het zijn dus vragen die je met een ja of nee lijkt te kunnen beantwoo
Recente posts

Puurheid, gelijkheid en vernedering

Wat sportiviteit inhoudt, daarover verschillen de meningen. Waar sommigen sportiviteit gelijkstellen aan het voldoen aan de regels, gaan anderen verder. Fair play - zo stellen ze - kan aan een sporter allerlei eisen stellen, die niet direct voortkomen uit een regel. Een interessante kwestie is bijvoorbeeld in hoeverre je de andere sporter mag vernederen. Ik ken geen sport waarbij het in de regels is opgenomen dat je de ander niet mag vernederen. Mijn ervaring is echter dat dit in de meeste sporten wel een no-go is. Maar de vraag is natuurlijk dan wel waarom het vernederen van de tegenstander niet juist zou zijn.   In hoeverre is het fout als je als sporter je tegenstander vernedert door met grote overmacht te winnen? Een argument voor dat je als sporter de ander niet moet vernederen, geeft Theo Bos in het boek De man en zijn fiets van Wilfried de Jong. Theo Bos is een succesvol wielrenner die zowel actief is op de weg als op de baan. Hij werd vi

Definitie van 'sportethiek'

Soms wordt aan me gevraagd wat sportethiek is en wat ik - als sportfilosoof of sportethicus - nu precies doe. En hoe zich dit verhoudt tot sportcoaching of psychologische begeleiding. Vaak is de onderliggende vraag: " Sportethiek, wat is dat nu? " Een van de praktische vragen hierbij is dan bijvoorbeeld in hoeverre praatprogramma's over sport (denk aan Veronica Inside of Studio Voetbal) al niet aan sportethiek doen. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je natuurlijk eerst de vraag beantwoorden wat je precies onder sportethiek kunt verstaan. Want afhankelijk van wat je definitie van sportethiek is, vallen sommige zaken er wel onder en andere niet. In deze  bijdrage zal ik proberen dit te verhelderen.   En om dan meteen met het slechte nieuws te beginnen: er is helaas niet één definitie van sportethiek. Als je gaat opzoeken wat sportethiek inhoudt, zul je meerdere definities vinden. Dé definitie van  sportethiek , een beschrijving waarover dus overeenstemm

Rationaliseren

Een specifieke vorm van onjuist oordelen en beslissen is rationaliseren . Hiermee wordt het (psychische) proces bedoeld waarbij een mens al onbewust een oordeel heeft gevormd of een beslissing heeft genomen om vervolgens alle argumenten zo uit te leggen dat deze het oordeel ondersteunen. Onderzoek laat zien dat alle mensen dit doen. Bij al je oordelen is het noodzakelijk je hiervan bewust te zijn. Wil je proces zelf ervaren? Mogelijk dat dit gedachte-experiment van Haidt hiervoor zorgt (bij veel mensen wel namelijk). Het gedachte-experiment Sebastiaan en Kim zijn broer en zus. Ze zijn samen voor een sporttoernooi in Zuid-Frankrijk. Ook trekken ze wat rond. Op een mooie avond overnachten ze alleen in een tentje vlak bij het strand. Na een gezellige avond en een mooie zonsondergang besluiten ze dat het interessant en leuk zou zijn als ze probeerden met elkaar te vrijen. Ze zijn niet bang dat Kim zwanger zal worden. Ze slikt namelijk de pil. Voor de zekerheid gebruikt Mark daarnaast toch

Ons gebrekkig oordeelsvermogen

Het is menselijk om soms geen goede oordelen te vellen en om geen goede beslissingen te nemen. Dit geldt trouwens niet enkel voor de morele oordelen die we maken. Ook de financiële oordelen als bijvoorbeeld de juridische oordelen die we maken kunnen niet goed zijn. Sporters, coaches, bestuurders, et cetera zijn helaas hier niet van uitgezonderd: ook zij kunnen een slecht oordeel vellen. Bijvoorbeeld indien iemand door een tekort aan kennis tot een verkeerde conclusie komt. Of denk aan een analist die een mening heeft zonder alles te weten. De vraag is echter wat onder een niet goed oordeel kan worden verstaan*.   Het niet juiste (morele) oordeel vs het niet goede (morele) oordeel  Om goed te begrijpen wat je onder een goed oordeel kunt verstaan, kan het waardevol zijn om verschil te maken tussen niet juist oordelen en niet goed oordelen. In het dagelijks taalgebruik worden deze begrip vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn goede redenen om dit niet te doen. Om vast te stellen

Het verschil tussen redeneren, argumenteren en verklaren

Tijd voor wat theorie (en als je meer van het doen bent, sla dan snel deze posting over). Het is namelijk niet altijd voor iedereen helder wat een reden en wat redeneren is en wat bijvoorbeeld het verschil is tussen redeneren en argumenteren . In het dagelijks taalgebruik worden de begrippen vaak door elkaar gebruikt. Soms bewust, soms onbewust. En in alle eerlijkheid: ook ik hanteer de termen door elkaar. Toch zit er een verschil tussen de twee begrippen. Ik zal dit toelichten in deze posting. Daarnaast zal ik laten zien dat er meerdere redenen zijn om te redeneren.   Redeneren en argumenteren in het dagelijks taalgebruik In het dagelijks taalgebruik worden de begrippen redeneren en argumenteren  vaak door elkaar gehaald. Ook bijvoorbeeld de  Van Dale  doet dit als het stelt dat   argument en reden - in sommige uitspraken - synoniem zijn aan elkaar. Dit komt ook vanzelfsprekend over. Indien iemand bijvoorbeeld een argument geeft tegen de doodstraf dan geeft de perso

Overzicht mogelijke waarden van en in de sport

Nadenken over de morele keuzes die je als sporter maakt (of als bestuurders, coach, scheidsrechter e.d.) vraagt om inzicht in wat (morele) waarden zijn. De keuzes die een sporter maakt, wordt namelijk vaak ingegeven door de waarden en normen die hij of zij belangrijk vindt. Dit heeft ermee te maken dat ethische dilemma's vaak waardeconflicten zijn (een sporter wil bijvoorbeeld én sportief zijn én wil winnen; maar kan dit altijd samengaan?). In deze post een uiteenzetting over waarden. Want wat is nu een waarde ? En welke waarden zijn er precies?   Laat ik beginnen met de definitie van ' waarde ': Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief wat nagestreefd wordt of moet worden (bijvoorbeeld ter uitoefening van een bepaalde professie als advocaat of arts maar ook van een sporter). Uit deze waarden (vaak positief verwoord: iets wat goed is) volgen vervolgens allerlei concrete normen (vaak negatief verwoord): iemand moet x doen, mag niet y doen, et cetera).