Als sportethicus streef ik naar betere, onafhankelijke gespreksvoering en oordeelsvorming in de sport. Ik begeleid hiertoe, sinds 2008, individuele sporters, sportcoaches, sportbestuurders en scheidsrechters bij het nemen en overdenken van beslissingen en inrichten van hun sportcarrière. Als onafhankelijk klankbord, als objectieve praatpaal. Gericht op het maken van beter doordachte oordelen / meningen. Hieronder vind je meer informatie. 
 
Ethische gesprekken en morele oordeelsvorming
 
Allerlei krachten van buitenaf - makelaars, sponsoren, clubs, collega / concurrerende sporters, journalisten - kunnen het maken van goede beslissingen in de weg staan (of dat je hierop keihard wordt aangesproken) en in zo'n geval kan het goed zijn om (anoniem) met een onafhankelijk iemand (even) te spiegelen. Die - als filosoof - gespecialiceerd is in argumentatie. Omdat ons oordeelsvermogen de plank flink kan misslaan, is een onafhankelijk klankbord prettig. Zeker als mensen in de directe omgeving de sporter vaak alleen maar naar de mond praten.

Is zo'n klankbord nodig? Helaas wel. Zowel allerlei denkfouten als tegenstrijdige belangen maken dat de oordeelsvorming de sporter, sportcoach of sportbestuurder soms in de steek laat. Dit kunnen we ze trouwens nauwelijks verwijten; het is menselijk om te denken dat je goed oordeelt maar dat dit rationeel gezien niet het geval is¹.

Maar is intuïtief snel handelen voor veel (top)sporters niet van essentieel belang? Zeker! Hier kom ik niet aan. Het gaat mij in eerste instantie niet om de "keuzes in het veld" maar om onafhankelijke, kritische reflectie bij het maken van beslissingen buiten de directe sportbeoefening (hier vind je een lijst met dilemma's die ik in het verleden met sporters, bestuurders e.d. besproken heb of die aan de orde kunnen komen).

Kernwaarden
Ik werk op basis van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Ik heb geen belangen - ook niet financieel - met of in sportmakelaars, clubs, sponsoren, kranten, uitgevers, sportbonden (ook niet het NOC*NSF, dopingautoriteiten e.d.) en teken hiervoor. Om dezelfde reden ben ik trouwens niet beschikbaar voor zitting in tuchtcolleges en voor beroepsinstanties. Niets wat besproken wordt, deel ik met anderen. Ook hiervoor teken ik als je dit prettig vindt.

Kosten gespreksvoering
Afhankelijk van de sporter, vereniging of organisatie hanteer ik andere tarieven. Voor (kleine) amateurverenigingen en (kleine) eenmalige verzoeken werk ik soms op vrijwillige basis / onkostenvergoeding. Voor professionele gesprekken en bijvoorbeeld voor een moreel beraad (bijvoorbeeld met juryleden) vraag ik een vergoeding tussen 50 à 200 euro per uur.

Locatie
Individuele gesprekken houd ik - afhankelijk van de vraag - vaak per telefoon of bijvoorbeeld via MS-Teams. Voor langere individuele gesprekken spreek ik bij voorkeur af op de Veluwe of op locatie. Ik heb zelf positieve ervaringen met wandelingen (onderzoek bevestigt dit) maar ik weet dat niet iedereen dit even prettig vindt. Ook andere locaties zijn mogelijk. Bijvoorbeeld op de vereniging, een sportcentrum of bondsgebouw.

Natuurlijk is het geen probleem als anderen meedenken (je coach, andere bestuurders, ...).

Meer informatie
Val je onder de doelgroep en wil je graag van gedachten wisselen? Je keuzes beter doordenken? Neem gerust contact op! Eerst meer weten over de werkwijze? Klik hier!

__________

Noten
¹ Interessant genoeg loopt de sportwereld hier sterk achter op andere terreinen. In de economische, medische en juridische sector worden bijvoorbeeld beroepsbeoefenaren reeds sinds lange tijd gewezen op de gevaren van tunnelvisie en andere beperkingen van het menselijk denken. Zie bijvoorbeeld Ton Derksen (2010) en Daniel Kahneman (2011).