Doorgaan naar hoofdcontent

Wie ben ik?

Als afgestudeerd jurist en filosoof / ethicus en werkzaam als docent Ethiek / Filosofie werd het in 2008 tijd om mijn wetenschappelijke kennis en praktijkervaring ook met niet-studenten te delen en ben ik - naast mijn werkzaamheden in het hoger onderwijs - als sportfilosoof begonnen met Sportethiek.nl.

Sportethiek is de combinatie van twee van mijn passies: sporten en anderen vragen stellen / laten nadenken. Gaat dit samen? Zeker. Sterker, het is mijn overtuiging dat ze elkaar juist nodig hebben. Het resultaat: misschien wel de enige zelfstandige sportfilosoof / sportethicus in Nederland.

Over sportethiek.nl
Op deze site vind je meer informatie over mij, de gesprekken die ik voer en over mijn werkwijze. Ook plaats ik, als de tijd het toelaat, wat documenten/columns die ik in het verleden heb geschreven. Interessante linkjes en vragen-ter-overweging zet ik op twitter (@sportethiek). Neem gerust contact op als je vragen hebt.Sportethicus / sportethiek
 

Copyright
Zie voor copyright en gebruik van onze artikelen deze pagina. In het kort: de artikelen heb ik in mijn eigen tijd geschreven en hier zit het nodige werk in. Je mag dus niets overnemen. In juridische zin niet, maar ook in morele zin niet.

Delen van artikelen of vraagkaarten wordt natuurlijk wel gewaardeerd! Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als het overnemen van de inhoud.

Privacy
Heb je vragen wat betreft je privacy bij mij? Daar kan ik kort over zijn. Je surft anoniem op mijn website. Ik heb geen reclame e.d. Althans: als Google doet wat het belooft 😊.

Als je contact met me opneemt, dan kan het soms handig zijn als ik enkele persoonsgegevens van je krijg (contactgegevens). Deze houd ik niet langer dan nodig. Wil je weten of ik gegevens van je heb? Neem gerust contact op. Dit geldt ook voor als je persoonsgegevens verwijderd wil zien worden.

Contact

Populaire posts van deze blog

Morele dilemma´s in de sport

Omdat ik wel eens de vraag krijg wat ik allemaal bespreek of dat ik voorbeelden kan geven van morele vragen, dilemma's of ethische kwesties binnen de sport, vind je hieronder een (niet volledig) overzicht van dilemma's die ik langs heb zien komen dan wel heb besproken. In bijvoorbeeld een moreel beraad met een team of individueel. Laatste update: 27-12-2021   Ik hoop dat onderstaande lijst met voorbeelden duidelijk maakt aan welke dilemma's (*) binnen de sportwereld je kunt denken. Wil je meer weten over wat morele vragen precies zijn, dan adviseer ik je dit artikel op Vraagzin.nl te bestuderen. Voor de liefhebber: hieronder vind je allerlei morele dilemma's die om een mening vragen. Om je oordeel. Het zijn geen filosofische vragen naar de inhoud van begrippen (wat is sport, wat is sportiviteit, wat is diversiteit, et cetera). De meeste vragen heb ik trouwens als gesloten vragen voor je geformuleerd. Het zijn dus vragen die je met een ja of nee lijkt te kunnen beantwoo

Overzicht mogelijke waarden van en in de sport

Nadenken over de morele keuzes die je als sporter maakt (of als bestuurders, coach, scheidsrechter e.d.) vraagt om inzicht in wat (morele) waarden zijn. De keuzes die een sporter maakt, wordt namelijk vaak ingegeven door de waarden en normen die hij of zij belangrijk vindt. Dit heeft ermee te maken dat ethische dilemma's vaak waardeconflicten zijn (een sporter wil bijvoorbeeld én sportief zijn én wil winnen; maar kan dit altijd samengaan?). In deze post een uiteenzetting over waarden. Want wat is nu een waarde ? En welke waarden zijn er precies?   Laat ik beginnen met de definitie van ' waarde ': Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief wat nagestreefd wordt of moet worden (bijvoorbeeld ter uitoefening van een bepaalde professie als advocaat of arts maar ook van een sporter). Uit deze waarden (vaak positief verwoord: iets wat goed is) volgen vervolgens allerlei concrete normen (vaak negatief verwoord): iemand moet x doen, mag niet y doen, et cetera).

Definitie van 'sportethiek'

Soms wordt aan me gevraagd wat sportethiek is en wat ik - als sportfilosoof of sportethicus - nu precies doe. En hoe zich dit verhoudt tot sportcoaching of psychologische begeleiding. Vaak is de onderliggende vraag: " Sportethiek, wat is dat nu? " Een van de praktische vragen hierbij is dan bijvoorbeeld in hoeverre praatprogramma's over sport (denk aan Veronica Inside of Studio Voetbal) al niet aan sportethiek doen. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je natuurlijk eerst de vraag beantwoorden wat je precies onder sportethiek kunt verstaan. Want afhankelijk van wat je definitie van sportethiek is, vallen sommige zaken er wel onder en andere niet. In deze  bijdrage zal ik proberen dit te verhelderen.   En om dan meteen met het slechte nieuws te beginnen: er is helaas niet één definitie van sportethiek. Als je gaat opzoeken wat sportethiek inhoudt, zul je meerdere definities vinden. Dé definitie van  sportethiek , een beschrijving waarover dus overeenstemm