Morele dilemma´s in de sport

Welkom! In de loop der jaren heb ik met mijn studenten veel morele dilemma's besproken. Op Socratische wijze legden we deze dilemma's kritisch onder de loep hetgeen vaak leidde tot interessante inzichten. Ook onderwerpen uit de sport kwamen vaak aan de orde. Iets wat hierbij eerst een probleem leek te zijn, bleek vaak toch een oplossing te kennen. Sportieve waarden die op het eerste oog niet verenigbaar met elkaar leken te zijn, bleken dit toch te zijn. Andere dilemma's bleven onopgelost. Ook dat kan. Wel werd de afweging - na bespreking - een stuk beter.


Hieronder vind je een overzicht van dilemma's binnen de sport die ik (soms in gewijzigde, meer genuanceerde of concrete vorm) langs heb zien komen. De meeste vragen zijn geformuleerd als gesloten vragen die met een ja of nee beantwoord lijken te moeten worden. In de gesprekken is de open-variant veel waardevoller. De vraag "Mag je kinderen de toegang tot recreatiesport ontzeggen?" wordt een stuk interessanter als deze herschreven wordt tot "Onder welke omstandigheden mag een kind toegang tot recreatiesport worden ontzegt?".

Sport en kinderen
 • Mag je kinderen de toegang tot recreatiesport ontzeggen?
 • Mag je kinderen competitief op het hoogste niveau laten strijden?
 • Moet je toestaan een kind op alle posities in het team te laten spelen?
 • Mag je reeds bij kinderen beginnen met topsport-selectie op basis van fysieke eigenschappen?
 • Mag je als ouder een kind dwingen een bepaalde sport (wel/niet) te beoefenen?
 • Mag een kind minder gewoon les krijgen indien hij of zij sportief getalenteerd lijkt te zijn?
 • Moeten sportjongens en sportmeisjes dezelfde uitzonderingspositie kunnen krijgen op scholen?

Sport en coaching
 • Mag je als coach een sporter dwingen zich te specialiseren?
 • Mag je als coach een sporter dwingen ondanks een blessure zich (zonder diens instemming) op te stellen?
 • Mag je als coach een sporter fysiek dwingen?
 • Mag je als coach een sporter mentaal/geestelijk dwingen?
 • Mag je als coach een sporter aanzetten de regels te breken?
 • Moet je als coach nooit publiekelijk je frustraties over een sporter uiten?

Sport en gender
 • Moeten vrouwen en mannen gescheiden zijn of moet je juist de competities samenvoegen?

Sport en scheidsrechter
 • Mag je - en wanneer dan - als coach een scheidsrechter beledigen?
 • Mag je als sporter - en onder welke omstandigheden - een scheidsrechter beledigen?
 • Moet je technologische middelen toestaan?

Sport en bestuur
 • Mogen bestuurders - zijnde niet-sporters - zich inhoudelijk bemoeien met de aanstelling van coaches?
 • Mogen bestuurders zich bemoeien met een opstelling?

Sport en commercie
 • Mogen commerciële afweging de opstelling van een team of het spelen van een sporter beïnvloeden?
 • Mag de tv / een omroep bepalen wanneer een wedstrijd plaatsvindt?
 • Zou gokken op sportwedstrijden legaal moeten zijn?
 • Mag een sportvereniging een commerciële organisatie zijn?
 • Mag een sportvereniging beursgenoteerd zijn?

Sport en publiek
 • Is de veiligheid van het publiek (ook deels) een verantwoordelijkheid van de sporter?
 • Is de veiligheid van het publiek buiten het stadion (ook deels) een verantwoordelijkheid voor de club/bestuur?
 • Mogen fans alles schreeuwen wat ze willen?

Sportmarketing
 • Mag je reclame maken voor sport-onvriendelijke producten of producten die een sporter beter niet kan gebruiken (sigaretten, alcohol)
 • Mag je als individuele speler een reclame-uiting weigeren? Is er een grens (bijvoorbeeld een website met pornografie)?

De sporter
 • Wanneer mag je staken?
 • Mag je weigeren in te vallen?
 • Mag je vals spelen?
 • Mag je iemand fysiek letsel toebrengen?
 • Mag je een uiting/opdracht voor je sponsor weigeren?
 • De schwalbe. Nooit doen?
 • Moet je altijd plezier uitstralen als sporter?
 • Mag een sporter gedwongen worden bescherming te dragen?