Sportethische gespreksvoering

Het sportethisch gesprek / filosofisch consult
Als sportethicus streef ik naar betere, onafhankelijke gespreksvoering en oordeelsvorming in de sport. Ik begeleid hiertoe, sinds 2008, individuele sporters, sportcoaches, sportbestuurders en scheidsrechters bij het nemen van beslissingen en inrichten van hun sportcarrière. Als onafhankelijk klankbord, als objectieve praatpaal. Als gericht op het maken van beter doordachte keuzes.

Allerlei krachten van buitenaf - makelaars, sponsoren, clubs, mede-sporters, journalisten - kunnen het maken van goede beslissingen in de weg staan en in zo'n geval kan het goed zijn om (anoniem) met een onafhankelijk iemand (even) te spiegelen. Omdat ons oordeelsvermogen de plank flink kan misslaan, is een onafhankelijk klankbord prettig. Zeker als mensen in de directe omgeving de sporter vaak alleen maar naar de mond praten.

Is zo'n klankbord nodig? Helaas wel. Zowel allerlei denkfouten als tegenstrijdige belangen maken dat de oordeelsvorming de sporter, sportcoach of sportbestuurder soms in de steek laat. Dit kunnen we ze trouwens nauwelijks verwijten; het is menselijk om te denken dat je goed oordeelt maar dat dit rationeel gezien niet het geval is¹.

Maar is intuïtief snel handelen voor veel (top)sporters niet van essentieel belang? Zeker! Hier kom ik niet aan. Het gaat mij in eerste instantie niet om de "keuzes in het veld" maar om onafhankelijke, kritische reflectie bij het maken van beslissingen buiten de directe sportbeoefening (hier vind je een lijst met dilemma's die ik in het verleden met sporters, bestuurders e.d. besproken heb of die aan de orde kunnen komen).

Kernwaarden
Ik werk op basis van onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Ik heb geen belangen - ook niet financieel - met of in sportmakelaars, clubs, sponsoren, kranten, uitgevers, sportbonden (ook niet het NOC*NSF, dopingautoriteiten e.d.) en teken hiervoor. Om dezelfde reden ben ik trouwens niet beschikbaar voor zitting in tuchtcolleges en bij beroepsinstanties. Niets wat besproken wordt, deel ik met anderen. Ook hiervoor teken ik.

Kosten gespreksvoering
Om mijn onafhankelijkheid te waarborgen factureer ik op basis van "wat was het je waard". Mijn gesprekspartner bepaalt zelf - tenzij hij of zij aangeeft dit vervelend te vinden - wat het gesprek waard was / is.

Lokatie
Bij voorkeur spreek ik af op de Veluwe. Dit geeft vaak de gewenste afstand (en anonimiteit) voor een goed gesprek. Ik heb zelf ook positieve ervaringen met wandelingen (onderzoek bevestigt dit) maar ik weet dat niet iedereen dit even prettig vindt. Ook andere locaties zijn mogelijk.

Meer informatie
Val je onder de doelgroep en wil je graag van gedachten wisselen? Je keuzes beter doordenken? Neem gerust contact op! Eerst meer weten over de werkwijze? Klik hier!

__________

Noten
¹ Interessant genoeg loopt de sportwereld hier sterk achter op andere terreinen. In de economische, medische en juridische sector worden bijvoorbeeld beroepsbeoefenaren reeds sinds lange tijd gewezen op de gevaren van tunnelvisie en andere beperkingen van het menselijk denken. Zie bijvoorbeeld Ton Derksen (2010) en Daniel Kahneman (2011).