Doorgaan naar hoofdcontent

Argumenten tegen en voor dopinggebruik

Sommige gesprekken die ik voer gaan over doping. Een sporter, coach of bestuurder kan hierbij worstelen met verschillende vragen. In hoeverre moet ik dopinggebruik toestaan? Moet ik mijn dopinggebruik tegen een collega-sporter of mijn coach zeggen? Moet ik mijn collega-sporter aanspreken op het dopinggebruik? Moet ik mijn dopinggebruik toegeven? Moet ik het tegen mijn omgeving zeggen? Moet ik het dopinggebruik van mijn team openbaren?

Een sporter, coach of bestuurder kan dus tegen allerlei vraagstukken rondom doping aanlopen. Op zo'n moment is het waardevol om helder te hebben welke argumenten voor en tegen doping er zijn. In onderstaand overzicht geef ik de meest gehoorde argumenten.

Argumenten voor doping


Hieronder een overzicht met argumenten voor en tegen doping. Per argument lees je wat een voorstander als een tegenstander zou zeggen. Met het sterretje (*) wordt aangegeven welke kant als eerste gelezen moet worden.

WEL DOPING

TEGEN DOPING
* 1. Vrijheid van de sporter (zichzelf te verzorgen)
Een sporter moet vrij kunnen zijn het leven in te richten zoals deze zelf wil. Net zoals niet-sporters.


1. Absolute vrijheid bestaat niet
Ook gewone burgers - niet sporters - worden beperkt in de keuzes die ze in dit leven willen maken. Absolute vrijheid bestaat dus niet. Zie ook 11.

2. Dit past in het streven om zo optimaal te presteren
Een sporter doet er van alles aan om zo optimaal te presteren. Denk aan speciale schaatspakken, lichte fietsen, speciaal eten, et cetera. Ook doping kun je hieronder laten vallen.


2. Aan iedere sport worden grenzen gesteld
Natuurlijk staat optimaal presteren voorop. Maar iedere sport kent grenzen. Het publiek wil namelijk graag zien wie het beste is in een sport niet wie het beste is in het vinden van de beste doping. Aan technische hulpmiddelen - denk aan Oscar Pistorius (Blade Runner) - zitten ook duidelijk grenzen.

* 3. Het verbetert de prestaties. Het publiek wil dat
De essentie van veel sporten - denk aan atletiek - is het verbeteren van bepaalde prestaties. Dit wil het publiek graag zien. Denk aan de hardloper Ben Johnson: een prachtige race! Indien doping hierbij een rol speelt vinden we op het moment zelf niet belangrijk.3. Het publiek wil betere prestaties maar wel eerlijk graag
Indien een bepaald record scherper wordt gesteld door doping zal het publiek dit toch uiteindelijk niet waarderen.
4. Wat is doping wat niet?
Het is soms zo onduidelijk wat nu wel of niet doping is dat je het beter maar allemaal kunt toestaan (zie ook het volgende punt)


4. Een grens trekken is best wel mogelijk
Natuurlijk is van sommige stoffen het lastig vast te stellen of dit daadwerkelijk prestatiebevorderend werkt of niet. Maar bij bepaalde stoffen is dit best goed vast te stellen (denk aan epo).

* 5. Het is niet te handhaven
Als je daadwerkelijk doping wilt aanpakken dan moet je veel meer controles gaan uitvoeren. Daarnaast zijn sommige dopingmiddelen/technieken niet (denk aan genetische manipulatie) tot nauwelijks opspoorbaar of zijn de uitkomsten discutabel (denk aan Contador met zijn "0,000000...")5. Het is zeker op de lange termijn altijd te handhaven
Natuurlijk loopt de opsporing altijd achter op de praktijk. Maar de praktijk leert ons dat achteraf - helemaal als we het bloed / dna bewaren - we wel achter dopinggebruik kunnen komen.

6. Het is niet oneerlijk
Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan dopinggebruik en speelt geld. Maar dat geldt voor meer zaken in sport. Ajax heeft meer middelen dan Heracles. Sky heeft meer geld dan Vacansoleil. Gevolg: betere trainingsfaciliteiten. Dus? Ook dat hoort bij sport.* 6. Het is oneerlijk
De winnaar wordt wie het meeste geld heeft voor de beste dopingstechnieken/middelen. Dit heeft niets meer met fair play te maken. Het is oneerlijk.7. Gezondheidsproblemen? Laat dit over aan de sporter
Als een sporter zich bewust is van eventuele gezondheidsproblemen dan moeten we - zie punt 1 - de sporter niet verder iets opleggen. Dit is te paternalistisch.
* 7. De sporters lopen een gezondheidsrisico
Veel dopingtechnieken/middelen kennen bepaalde gezondheidsrisico's. Daarom moet je geen doping willen.

8. (ook) Amateursporters moeten een eigen keuze kunnen maken
Ook amateursporters kunnen een eigen afweging maken. Het is niet aan de overheid of een sportbond om dit te verbieden. Voor kinderen zijn de volwassenen verantwoordelijk.
* 8. De samenleving / amateursporters lopen een onaanvaardbaar gezondheidsrisico
Ook amateursporters zullen doping gaan gebruiken. Zij beschikken echter niet over professionele begeleiders. In combinatie met eventuele sociale (groeps-) druk kan dit leiden tot onaanvaardbare gezondheidsproblemen. Denk hierbij ook aan kinderen. Hiervoor gelden allerlei alcoholbeperkingen.

* 9. Minder kosten
Al die testen en controles kosten veel geld. Stop hiermee (zeker in tijden van crisis).9. Geld mag niet bepalend zijn
Natuurlijk speelt geld een rol maar de controles kosten niet dermate veel geld dat ze daarom maar toegestaan moeten worden. In veel professionele sporten wordt sowieso meer dan genoeg verdiend.

10. Sport: meedoen én winnen
Het gaat bij (veel) sporten om zowel het meedoen als om het winnen. Het is mooi als landen die in oorlog zijn via sport tot elkaar komen maar het gaat toch ook om het winnen van prijzen. Het beste willen zijn, hoort ook bij sport.* 10. Sport gaat om het spel niet om de knikkers
Denk aan de Olympische gedachte. Het gaat in eerste instantie bij sport om het meedoen. Doping legt teveel de nadruk op het win-element. Daarom moet je tegen doping zijn.
11. Andere drugs / middelen doen niet ter zake
Het argument van de tegenstanders is een hellend vlak-drogreden. Doping wordt gebruikt om beter te kunnen sporten. Doping heeft dus een duidelijk doel. Dit in tegenstelling tot middelen als xtc, lsd, et cetera. Sowieso moet je deze discussies van elkaar scheiden.* 11. Ook andere drugs verbieden we (en dit moet ook zo blijven vinden we)
Alcohol, sigaretten, xtc, allerlei middelen verbieden we. Ondanks dat een gebruiker met instemming deze wil gebruiken. Indien je doping toestaat, moet je deze ook toestaan?

* 12. We vonden het vroeger heel normaal
Denk aan Zoetemelk. Waarom doen we nu ineens zo moeilijk? Vroeger werd ook doping gebruikt en iedereen vond het normaal.12. Vroeger vonden we wel meer zaken normaal die we achteraf toch discutabel vonden
Spreekt voor zich. Denk aan slavernij. Dit mag geen reden zijn om voor gebruik doping te zijn.
* 13. De waarden zijn zo nauwkeurig (zie 5) dat het makkelijk is iemand te vergiftigen / te verlinken.
Een keer een verkeerd flesje water van een ander aangenomen, vervuild vlees, et cetera en je wordt voor jaren geschorst. Dat moet je niet willen. Dit maakt ook sporters angstig.13. Vergiftiging kun je echt wel voorkomen
Topsporters controleren alles en proberen alles te beheersen. Neem dan geen flesjes aan van supporters. Dit is geen reden om doping toe te staan....

......

...

Populaire posts van deze blog

Morele dilemma´s in de sport

Omdat ik wel eens de vraag krijg wat ik allemaal bespreek of dat ik voorbeelden kan geven van morele vragen, dilemma's of ethische kwesties binnen de sport, vind je hieronder een (niet volledig) overzicht van dilemma's die ik langs heb zien komen dan wel heb besproken. In bijvoorbeeld een moreel beraad met een team of individueel. Laatste update: 27-12-2021   Ik hoop dat onderstaande lijst met voorbeelden duidelijk maakt aan welke dilemma's (*) binnen de sportwereld je kunt denken. Wil je meer weten over wat morele vragen precies zijn, dan adviseer ik je dit artikel op Vraagzin.nl te bestuderen. Voor de liefhebber: hieronder vind je allerlei morele dilemma's die om een mening vragen. Om je oordeel. Het zijn geen filosofische vragen naar de inhoud van begrippen (wat is sport, wat is sportiviteit, wat is diversiteit, et cetera). De meeste vragen heb ik trouwens als gesloten vragen voor je geformuleerd. Het zijn dus vragen die je met een ja of nee lijkt te kunnen beantwoo

Overzicht mogelijke waarden van en in de sport

Nadenken over de morele keuzes die je als sporter maakt (of als bestuurders, coach, scheidsrechter e.d.) vraagt om inzicht in wat (morele) waarden zijn. De keuzes die een sporter maakt, wordt namelijk vaak ingegeven door de waarden en normen die hij of zij belangrijk vindt. Dit heeft ermee te maken dat ethische dilemma's vaak waardeconflicten zijn (een sporter wil bijvoorbeeld én sportief zijn én wil winnen; maar kan dit altijd samengaan?). In deze post een uiteenzetting over waarden. Want wat is nu een waarde ? En welke waarden zijn er precies?   Laat ik beginnen met de definitie van ' waarde ': Een waarde is een betekenisgevend ideaal of motief wat nagestreefd wordt of moet worden (bijvoorbeeld ter uitoefening van een bepaalde professie als advocaat of arts maar ook van een sporter). Uit deze waarden (vaak positief verwoord: iets wat goed is) volgen vervolgens allerlei concrete normen (vaak negatief verwoord): iemand moet x doen, mag niet y doen, et cetera).